ลิงหางยาว

ลิงหางยาว (Long-tailed macaques)

ลิงหางยาว หรือ “ลิงแสม” (Macaca fascicularis) เป็นสัตว์ในอันดับไพรเมต ที่มีการแพร่กระจายกว้างขวางเป็นลำดับที่ 3 รองจากมนุษย์และลิงวอก จากการวิจัยพบว่า ลิงหางยาวของประเทศไทยมีลักษณะที่เด่นและแตกต่างจากลิงหางยาวในภูมิภาคอื่นๆ ในหลายลักษณะ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐาน รูปแบบการสืบพันธุ์ และความไวในการตอบสนองต่อโรคติดเชื้อ

00:00
00:00
Empty Playlist