ยีสต์

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง จึงมีการนำมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงเกษตร วงการอาหาร เครื่องสำอาง

00:00
00:00
Empty Playlist