มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

การยอมรับและตัดสินใจเลือกซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า อัตราส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่อนข้างจะอยู่ในในระดับต่ำ* เนื่องจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และมีข้อจำกัดทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคยังไม่ตัดสินใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งข้อจำกัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

ประเทศไทยกับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

หากเราลองมองดูประเภทรถยนต์ในปัจจุบัน เราเริ่มมองเห็นมีการนำรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EVs) มาวิ่งบนท้องถนนมากขึ้นและในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจเห็นจำนวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีเป้าหมายส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1.2 ล้านคัน ภายใน พ.ศ. 2579 และภายในปี 2583 รถยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็น 35% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดเลยทีเดียว แต่เรามีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าอย่างไร และเรามีความพร้อมมากแค่ไหนกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านี้?

00:00
00:00
Empty Playlist