มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) สามารถช่วยรักษาสมดุลของอุณหภูมิพื้นผิวดาวเคราะห์ไว้ได้ ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิที่อบอุ่นและเหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่กิจกรรมของมนุษย์หลายอย่างก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่มากจนเกินไป ซึ่งมันไม่เหมือนก๊าซที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สลายตัวได้เองเป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รักออนไลน์ ความเสี่ยงจากความเหงา

การปฏิสัมพันธ์ของคนเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยีในการ ‘หาคู่’ หรือแสวงหา ‘ความรัก’ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการกระทำความผิดที่เรียกว่า ‘Romance Scam’ หรือ ‘พิศวาสอาชญากรรม’ ข้อมูลที่แสดงออกในโลกไซเบอร์กลายเป็นเครื่องมือให้นักต้มตุ๋นได้ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการหลอกลวงให้เหยื่อ ‘หลงรัก’ จนกระทั่งยินยอมให้สิ่งต่างๆ ที่มิจฉาชีพเหล่านี้ต้องการ

00:00
00:00
Empty Playlist