มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

‘Active Packaging’ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู สร้างมูลค่า ลดขยะให้สังคม

ข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว และปริมาณการบริโภคราว 1.45 ล้านตัน ส่งผลให้อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์มีปริมาณเลือดเป็นผลพลอยได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะถูกกำจัดทิ้งกลายเป็นมลภาวะต่อชุมชน นักวิจัยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร คำตอบอยู่ในบทความ…

00:00
00:00
Empty Playlist