พิษงู

งู (Snakes)

งูแมวเซา (Russell’s viper; Daboia siamensis) เป็นงูพิษชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงต่อระบบเลือด ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ที่ถูกงูชนิดนี้กัดและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต งานวิจัยนี้จึงมุ่งศีกษากระบวนการพยาธิกำเนิดของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันอันเนื่องจากพิษงูแมวเซาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของพิษงูมากยิ่งขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist