ฝุ่น

ฝุ่น…เล็กแต่ร้าย

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 นับเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ของคนเมือง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย นี่เป็นวิกฤตครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ ตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องราวของปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงวิธีการดูแลตัวเอง และช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม

“ฝุ่นที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม” เป็นตัวนำพาโลหะหนักในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วย เนื่องจากโลหะหนักนั้นมีความสามารถในการปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของคน เราจะหามาตรการการป้องกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

หน้ากากกันภัยร้ายจากฝุ่น PM 2.5

วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 สามารถทำได้โดยการสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐาน หรืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทดแทนกันได้ในคุณภาพที่ลดหย่อนลงมา

PM 2.5 Infographic

ฝุ่น PM 2.5 : เล็กทะลุปอดเข้ากระแสเลือด ส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายจุดทั่วร่าง

ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กมากพอที่จะหายใจเข้าไปสู่ปอด และซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดดังนั้นแล้วผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจึงมีทั้งแบบ ‘เฉียบพลัน’ และแบบ ‘เรื้อรัง’

00:00
00:00
Empty Playlist