ผึ้ง

การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย

การศึกษาครั้งนี้พวกเราตามไปศึกษาและรู้จักผึ้ง และน้ำผึ้งจากในห้องวิจัย จนถึงสวนลำไยที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งกันเลยทีเดียว เพื่อหาคำตอบว่าเกษตรเลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้ได้น้ำผึ้งแท้ คุณภาพดี

ผึ้ง (Bees)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผึ้งอาศัยอยู่ครบทั้ง 5 ชนิด คือ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้งโพรง และผึ้งพันธุ์ ทั้งยังมีความหลากหลายของพืชพรรณและผลไม้นานาชนิด จึงเหมาะสมต่อการ “เลี้ยงผึ้ง” ซึ่งถือเป็นแมลงอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งน้ำผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้งหรือรอยัลเยลลี โพรอพอลิส หรือ ยางไม้ และการนำพิษของผึ้งมาใช้ประโยชน์

00:00
00:00
Empty Playlist