ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อยานยนต์ไฟฟ้า

การยอมรับและตัดสินใจเลือกซื้อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า อัตราส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยค่อนข้างจะอยู่ในในระดับต่ำ* เนื่องจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และมีข้อจำกัดทางด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคยังไม่ตัดสินใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งข้อจำกัดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist