น้ำประปา

ค่าน้ำประปา ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ?

เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมักจะลืมว่าแหล่งน้ำของตัวเองที่มีอยู่เพียงแหล่งเดียวคือ “น้ำประปา”เปิดก๊อกมาก็เจอน้ำ แต่อาจจะลืมไปว่าจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ฤดูกาลต่างๆ คลาดเคลื่อน จะมีน้ำที่ไหนสำหรับกักเก็บเพื่อใช้เพื่อดื่ม ถ้าไม่มีการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น ก็มีโอกาสที่จะขาดแคลนน้ำแน่ๆ

กรุงเทพฯ น้ำไม่พอใช้ใน 20 ปีข้างหน้า

หากบอกว่าอีก 20 ปีข้างหน้า น้ำจะไม่เพียงพอสำหรับประชากรชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะเชื่อยากเพราะทุกวันนี้น้ำไหลแรงออกมาจากก๊อกทุกวัน แต่นี่ข้อมูลมาจากงานวิจัยที่ประกอบด้วยข้อมูลมากมาย ได้เวลาแล้วที่เราจะตระหนัก และให้คุณค่ากับน้ำมากขึ้น

00:00
00:00
Empty Playlist