นโยบาย

“แรงงานต่างชาติ” กับการร่วมพัฒนาเมืองชายแดน

สังคมไทยนับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ประเด็นเรื่องแรงงานต่างชาติ ในกลุ่มไร้ฝีมือ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสัญชาติลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกลายเป็นปัญหาที่สังคมไทยเกิดภาวะ “ความอิหลักอิเหลื่อ” (อึดอัดใจ) เพราะในทางกฎหมาย แรงงานเหล่านี้ ถือเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายสัญชาติที่รัฐมักมีมุมมองสองด้านขัดแย้งมาตลอดหลายสิบปี

มาตรการเพิ่มอัตราการเกิด – ความจำเป็นและประเด็นที่ควรพิจารณา

ปัจจุบันปรากฏการณ์ “เกิดน้อย อายุยืน” เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลก การที่ประชากรมีบุตรน้อยลง ประกอบกับอายุไขเฉลี่ย (Life Expectancy) ที่ยืนยาวขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากรครั้งสำคัญ นั่นคือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

การมีบุตรกับความเปราะบางของผู้หญิง

ทำไมในปัจจุบันผู้หญิงจึงไม่อยากมีลูก คุณทราบหรือไม่ว่าทำไม ? แม้ความเป็นแม่จะนำมาซึ่งความสุขที่ได้ดูแลลูก แต่ในขณะเดียวกันความเป็นแม่ก็ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอมสูญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิตไป จนคุณเองก็อาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

การศึกษาไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ในปัจจุบันความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในบริบทนี้ รัฐควรมีนโยบายจัดการการศึกษาอย่างไร… สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนต่างกลุ่มวัฒนธรรมแบบไหน… อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มได้รับการยอมรับมากหรือน้อยเพียงใด

ส.ส. โหวตเพื่อใคร

งานวิจัย “โหวตเพื่อใคร พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จะพาเราไปหาคำตอบว่า “ส.ส.” ที่เราเลือกไป เวลาเข้าไปลงคะแนนเสียงในสภา เขาโหวตเพื่อใคร เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา เพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ หรือเป็นเด็กดีของพรรคการเมือง

00:00
00:00
Empty Playlist