ตะขาบ

หอยทากและตะขาบ (Molluscs and centipedes)

ประเทศไทยเต็มไปด้วยทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชนิด จากการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินที่อยู่ในประเทศไทย ได้ค้นพบ หอยทากกว่า 600 สปีชีส์ (สายพันธุ์) เป็นชนิดใหม่ของโลกถึง 125 สปีชีส์ ไส้เดือนดินและไส้เดือนสะเทินถึง 85 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 50 สปีชีส์ กิ้งกือถึง 215 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ถึง 85 สปีชีส์ และยังค้นพบตะขาบอีกถึง 57 สปีชีส์ เป็นชนิดใหม่ 3 สปีชีส์

00:00
00:00
Empty Playlist