จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คนไทยเสี่ยงแค่ไหนกับไข้หูดับ…โรคอุบัติใหม่จากหมูสู่คน

“โรคไข้หูดับ” พบในประเทศไทยมาราว 50 – 60 ปี แล้ว โดยแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis; S.suis) ที่อยู่ในสุกร ซึ่งพบบ่อยช่วงฤดูร้อน แต่ปัจจุบันความชุกในการเกิดโรคมีเพิ่มขึ้น รวมถึงความรุนแรงของเชื้อโรคที่ส่งผลให้เสียชีวิตได้ และแนวโน้มความชุกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริโภคจะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไร?

โรคหายาก ความท้าทาย ที่ต้องเร่งวินิจฉัย

“กลุ่มโรคหายากส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม ก่อให้เกิดความผิดปกติได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพราะการสร้างและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของเราถูกกำหนดด้วยรหัสพันธุกรรม (Genetic code) ทั้งสิ้น โดยคาดว่าประชากรไทยทั้งประเทศราว 8% หรือมากกว่า 5 ล้านคน จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งของโรคหายาก…ตัวคุณเองก็มีโอกาสเป็นโรคกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

นำเทคโนโลยีมาจับตาสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

พื้นที่ภาคเหนือยังขาดเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ

00:00
00:00
Empty Playlist