จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มองน้ำให้เป็นเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

วันนี้เราต้องมองน้ำให้เป็นเศรษฐศาสตร์ และคนที่จะตัดสินใจว่าจะจัดสรรน้ำหรือแบ่งน้ำใช้กันอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คือผู้ที่ใช้น้ำจริงๆ เท่านั้น ภาครัฐมีหน้าที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกด้านเพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

‘ข่าวลือ’ บอกต่อๆ กันไปให้เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

การไหลเวียนของข่าวผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ‘ข่าวลือ’ มีผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสาร จนหลายครั้งส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งข่าวลือเหล่านี้ไม่มีวันตาย ไม่หายไปจากสารบบอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่รอระยะเวลาว่าจะขึ้นมาในกระแสมากน้อยแค่ไหน

00:00
00:00
Empty Playlist