จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สึนามิ (Tsunami) คลื่นแห่งการทำลายล้าง

คนไทยส่วนใหญ่เริ่มรู้จักคลื่นสึนามิในปี พ.ศ.2547 ที่คลื่นสึนามิได้พัดเข้าถล่มกว่า 11 ประเทศ และถูกนับให้เป็นภัยธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างสูงทั้งทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากภัยสึนามิในครั้งนั้น ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะในตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้และความพร้อมในการรับมือดีพอ

โซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าฮิตติดเทรนด์

“พลังงานแสงอาทิตย์” คือ พลังงานที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ทำให้มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จนอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอีกมุมหนึ่งจากซากแผงโซลาร์เซลล์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักและพิจารณาแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการจัดการควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

พลังงานนิวเคลียร์ คำถามคือความปลอดภัย

พลังงานนิวเคลียร์นับเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ (Low-carbon power source) ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปัจจุบัน เป็นรองจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าของโลกที่ 10% ตามรายงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ แต่คำถามจากประชนทั่วไปที่ทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถใช้พลังงานนี้ได้อย่างเต็มที่คือ “ความปลอดภัย” ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

การจัดการซากแผงโซล่าเซลล์ที่หมดความคุ้มค่า

ประเทศไทยมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีขยะที่เกิดจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าเป็นจำนวนมากขึ้น หากประเทศไทยจัดการซากแผงพลังงานแสงอาทิตย์หมดความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้อง จะสามารถเป็นต้นแบบเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและครบวงจรในภูมิภาคต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วิกฤตทะเลไทย ใครว่าเรื่องเล็ก

ปัญหาขยะทะเลไทยคือปัญหาสะสมมาตลอดกว่า 20 ปี และในปัจจุบันปัญหานี้ก็ได้ทวีความรุนแรงให้เห็นอยู่เรื่อยๆ  ต้นตอของปัญหาเกิดจากการทิ้งขยะของมนุษย์ทั้งบนบกและทางทะเล จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล เช่น การใกล้สูญพันธุ์ของสัตว์ทะเล โลมา ปลาวาฬ เต่าทะเล แล้วพวกเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้…

“แนวคิดการจัดการน้ำและเทคโนโลยีดาวเทียม” ช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสำรวจด้วยดาวเทียมที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำ เช่น องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) มีการนำดาวเทียมมาใช้ติดตามและคาดการณ์เรื่องน้ำท่วม กรณีประเทศเกาหลีใต้ที่มีการใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ นำไปสู่การพัฒนาระบบคาดการณ์ภัยแล้ง แล้วเมืองไทยนำข้อมูลดาวเทียมมาบริหารจัดการน้ำอย่างไร…

00:00
00:00
Empty Playlist