จุลินทรีย์

เซลลูโลสแบคทีเรียเพื่อการประดิษฐ์เป็นวัสดุไฮบริด

วัสดุใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพดียังมีอยู่จริง… วัสดุเส้นใยเซลลูโลส ที่มีพื้นที่ผิวเยอะๆ ขนาดเส้นที่เล็กๆ สามารถเอาไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วัสดุสำหรับสิ่งทอไฮเทค เซนเซอร์ทางแม่เหล็ก ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หรือ การป้องกันการโจรกรรม เป็นต้น แต่วัสดุดีๆแบบนี้เค้าผลิตกันอย่างไร ผลิตยากแค่ไหน สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้กัน

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ช่วยแก้โรคในข้าว

ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากของไทย ในแต่ละปีไทยส่งออกข้าวเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านตัน (พ.ศ.2561) คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท อย่างไรก็ตามปัญหาที่ยังพบในการปลูกข้าวก็คือโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส วิธีการหนึ่งในการควบคุมและกำจัดโรคในข้าวคือการใช้ระบบการควบคุมทางชีวภาพ (Biological control) โดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์กำจัดเชื้อสาเหตุโรค แต่จะใช้จุลินทรีย์ชนิดไหนเพื่อกำจัดโรคอะไรในข้าวได้บ้างนะ?

ยีสต์ (Yeasts)

“ยีสต์ (Yeast)” เป็นจุลินทรีย์จำพวกเชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ที่พบน้อยชนิดเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์อื่นๆ แต่ในประเทศไทยยีสต์มีความหลากหลายของชนิดสูง จึงมีการนำมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงเกษตร วงการอาหาร เครื่องสำอาง

เห็ด (Mushrooms)

งานวิจัย “การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน” ได้ศึกษาและได้ค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยการเก็บและแยกตัวอย่างจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ และได้ค้นพบ “ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum)” “ทรัฟเฟิลล้านนา (Tuber lannaense)” และ “ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน (Tuber magnatum)” ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกในทวีปเอเชียและเป็นทรัฟเฟิลชนิดที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

00:00
00:00
Empty Playlist