คนเมือง

ค่าน้ำประปา ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ?

เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมักจะลืมว่าแหล่งน้ำของตัวเองที่มีอยู่เพียงแหล่งเดียวคือ “น้ำประปา”เปิดก๊อกมาก็เจอน้ำ แต่อาจจะลืมไปว่าจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ฤดูกาลต่างๆ คลาดเคลื่อน จะมีน้ำที่ไหนสำหรับกักเก็บเพื่อใช้เพื่อดื่ม ถ้าไม่มีการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น ก็มีโอกาสที่จะขาดแคลนน้ำแน่ๆ

เมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่ แต่เป็นตัวกำหนดการใช้ชีวิต

“สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ‘จำยอมอย่างมีความสุข’ ที่จะอยู่อาศัยในพื้นที่ลักษณะนี้โดยต้องสละคุณภาพชีวิตบางอย่างไป ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการเดินทางที่สะดวก การได้อยู่ใกล้ที่ทำงาน สถานศึกษา และการได้อยู่ใกล้ชิดแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเมือง” ข้อค้นพบหนึ่งจากงานวิจัย ติดตามข้อค้นพบอีกมากมายในบทความ..

00:00
00:00
Empty Playlist