ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม

“ฝุ่นที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม” เป็นตัวนำพาโลหะหนักในอุตสาหกรรมนั้นๆ ให้กระจายสู่ชุมชนโดยรอบด้วย เนื่องจากโลหะหนักนั้นมีความสามารถในการปนเปื้อนกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของคน เราจะหามาตรการการป้องกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร?

00:00
00:00
Empty Playlist