การแพทย์-สาธารณสุข

หุ่นจำลองยางพารา นวัตกรรมเพื่อลดการสูญเสียการรักษามะเร็ง

หุ่นจำลองจากน้ำยางพาราสำหรับตรวจสอบความถูกต้องปริมาณรังสีจากการรักษามะเร็ง ใช้งานทดแทนการนำเข้าหุ่นจำลองที่ทำจากพลาสติกที่มีต้นทุนสูงกว่า 10 เท่า อีกทั้งหุ่นจำลองที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่น ปรับตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ ช่วยให้แพทย์สามารถทราบค่าปริมาณรังสีที่ให้ผู้ป่วยก่อนการรักษาจริง เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการจัดท่าผู้ป่วยเพื่อการรักษา

เฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ

เฝือกสำหรับแขนและขาจากยางธรรมชาติ ลดข้อจำกัดของเฝือกทั่วไป ด้วยกระบวนการพัฒนาสูตรน้ำยางพาราและออกแบบขึ้นรูป โดยทำงานบูรณาการกันระหว่างผู้ชำนาญด้านกายอุปกรณ์และนักวิชาการยาง เพื่อให้ได้เฝือกที่มีโครงสร้างที่ปลอดภัย สวมใส่สบาย ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราธรรมชาติในประเทศไทย

คนไทยเสี่ยงแค่ไหนกับไข้หูดับ…โรคอุบัติใหม่จากหมูสู่คน

“โรคไข้หูดับ” พบในประเทศไทยมาราว 50 – 60 ปี แล้ว โดยแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis; S.suis) ที่อยู่ในสุกร ซึ่งพบบ่อยช่วงฤดูร้อน แต่ปัจจุบันความชุกในการเกิดโรคมีเพิ่มขึ้น รวมถึงความรุนแรงของเชื้อโรคที่ส่งผลให้เสียชีวิตได้ และแนวโน้มความชุกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริโภคจะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไร?

Deep learning ตรวจเบาหวานขึ้นจอตา

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) สามารถนำไปประยุกต์เพื่อตรวจจับความผิดปกติของร่างกายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา หากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ

ยิ่งตรวจไว คนไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ

น่าตกใจที่คนอีสานเสี่ยงติดโรคพยาธิมากถึง 10 ล้านคน! โดยเฉพาะพยาธิแคปิลลาเรีย (Capillaria philippinensis) ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้ มากับการกินปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ

มือเทียมกล โอกาสที่ 2 ของผู้พิการ

ลองจินตนาการว่า คุณได้สูญเสียแขนสักข้างไป อาจทำให้สูญเสียศักยภาพในการใช้ชีวิต แต่โชคดีว่าเราอยู่ในยุคที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าด้านการแพทย์ และการผลิตกายอุปกรณ์เทียม

00:00
00:00
Empty Playlist