การแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของมาเลเซียและสิงคโปร์ และนัยยะต่อประเทศไทย

มาเลเซียได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา คือการที่รัฐเข้าแทรกแซงและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยสาเหตุสำคัญมาจากเหตุการณ์การจลาจลในปี ค.ศ. 1969 ที่ทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคองค์การสหชาติมาเลย์ประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบอันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาติพันธุ์ แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สร้างเครือข่ายสุขภาพชายแดน ยกระดับสุขภาพมั่นคง

สุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดนของประเทศที่อยู่ติดกัน ถือเป็นบริเวณสำคัญในการป้องกัน และลดการระบาดของโรคภัยต่างๆ หากมีการจัดการสร้างระบบกลไกที่ดี สามารถทำให้ชุมชน และหน่วยงานบริเวณชายแดนเข้มแข็ง จะช่วยส่งผลไม่เพียงแต่สุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศที่ดีขึ้น ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศที่จะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้าง สามารถติดตามอ่านได้จากบทความนี้

โรคหายาก ความท้าทาย ที่ต้องเร่งวินิจฉัย

“กลุ่มโรคหายากส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม ก่อให้เกิดความผิดปกติได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพราะการสร้างและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของเราถูกกำหนดด้วยรหัสพันธุกรรม (Genetic code) ทั้งสิ้น โดยคาดว่าประชากรไทยทั้งประเทศราว 8% หรือมากกว่า 5 ล้านคน จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งของโรคหายาก…ตัวคุณเองก็มีโอกาสเป็นโรคกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

00:00
00:00
Empty Playlist