การแก้ไขปัญหาโรคระบาด

ความพยายามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทางสาธารณสุขบริเวณชายแดนไทย – ลาว (อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

ปัจจุบัน โรคระบาดได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในลักษณะการข้ามพรมแดน โดยเฉพาะการแพร่กระจายโดยมีมนุษย์เป็นพาหะไปยังที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม โรคระบาดทางสาธารณสุขดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีพรมแดนติดกันทั้งทางบกและทางน้ำ ดังนั้นการมีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทางสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นบทความนี้จะมาช่วยเสนอแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของโรคระบาดผ่านพรมแดน

00:00
00:00
Empty Playlist