การเมือง

แผนยุทธศาสตร์สู่นโยบายการให้ทุนเพื่อ SMEs

ในการกำหนดหรือการจัดรูปแบบการให้ทุนของหน่วยงานให้ทุนวิจัยแบบมืออาชีพนั้น แท้ที่จริงแล้วจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ แล้วในการปรับปรุงแต่ละครั้ง มีหลักคิดอย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรบ้าง บทความนี้ได้แสดงเส้นทางหนึ่งในการหาและพัฒนารูปแบบการให้ทุนที่จะตอบสนองช่วยเหลือต่อผู้ประกอบการไทย

ทางออกของไทยในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับ “การทุจริตคอร์รัปชัน (corruption)” ในหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยครั้ง ทั้ง ๆ ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด จนหลายต่อหลายคนต่างกล่าวว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยจนยากเกินที่จะเยียวยา

มองการเมืองเชิงตุลาการ

ตั้งแต่รัฐธรรมนญูปี 2550 เป็นต้นมา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อสังคม

มอง “ไซเบอร์เวียดนาม” รัฐรับคำวิจารณ์ได้แค่ไหน

“เวียดนามเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ เขายังเลือกที่จะไม่ปิดกั้นการวิจารณ์ในออนไลน์เลย” ถ้าประเทศไทยมีแนวคิดที่จะปิดกั้นการวิจารณ์ อันนี้ก็น่าคิด…

ประเทศไทยควรมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันเด็กจากการรังแกทางออนไลน์ (Cyberbullying) หรือไม่?

เด็กเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่มีการฆ่าตัวตาย มีการอาการซึมเศร้า ขาดที่พึ่ง ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาหรือวางตัวในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติการณ์หรืออาการเหล่านั้นมักมาจากเรื่องที่สัมพันธ์กับเด็ก เช่น การเรียน ความรัก ครอบครัว รวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกทางสื่อออนไลน์ (Cyberbullying)

หรือไทยควรเอาจริง “กฎหมาย Cyber bullying”

การกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์ เกิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเจอหน้าก็สามารถทำได้ ประเทศไทยควรจะมีมาตรการปกป้องเด็กอย่างจริงจัง และถูกจุด

00:00
00:00
Empty Playlist