การเมือง

ปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

เนื่องจากในแต่ละปีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีมูลค่าที่สูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อยู่ที่กว่า 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของงบประมาณประจำปี ซึ่งแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงกฎระเบียบอยู่หลายครั้ง แต่สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันของการจัดซื้อจัดขายของภาครัฐกลับไม่ลดลง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์

“การค้ามนุษย์” เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทั่วภูมิภาคทั่วโลก โดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ประเมิน ‘การใช้ชีวิตเยี่ยงทาสสมัยใหม่’ พบว่ามีอยู่ประมาณ 20-70 ล้านคนทั่วโลก

แรงงานมีทักษะข้ามชาติกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

แรงงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญหากแรงงานมีความรู้ มีทักษะสูงย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึก ปะทะ ประชาสังคมทวาย : การต่อสู้ของคนทวายเพื่อทวงคืนที่ดิน วิถีชีวิต และความยุติธรรม

การยืนหยัดต่อสู้ของชุมชนทวายและภาคประชาสังคมทวายก็ได้เติบโตขึ้นและมีพลังทางการเมืองอย่างมากในปัจจุบัน จนสามารถผลักดันประเด็นท้องถิ่นทวายให้กลายเป็นวาระด้านสิทธิมนุษยชนกับพัฒนาระดับชาติได้ในปัจจุบัน

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

รักแท้บนไซเบอร์มีจริงไหม เผลอๆ อาจเจอ Romance scam แทน

เมื่อใครๆ ก็อยากมีโปรไฟล์ดีในโลกโซเชียล แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งเราเปิดเผยตัวตนให้คนอื่นเห็นมากเท่าไร พวกเขาสามารถนำข้อมูลของเรามาวิเคราะห์ หาจุดอ่อน ไปจนถึงหลอกลวงเราได้

การเมืองเชิงตุลาการ

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สถาบันศาล/ตุลาการได้ขยายอำนาจจากขอบเขตเดิมที่เพียงชี้ขาดในประเด็นทางกฎหมายมามีบทบาทชี้ขาดประเด็นสาธารณะสูงขึ้น จะส่งผลอย่างไรกับสถาบันการเมืองบ้าง ทุกท่านจะสามารถรับรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้จากบทความนี้

00:00
00:00
Empty Playlist