การเมือง

ทางออกของไทยในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับ “การทุจริตคอร์รัปชัน (corruption)” ในหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยครั้ง ทั้ง ๆ ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด จนหลายต่อหลายคนต่างกล่าวว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยจนยากเกินที่จะเยียวยา

มองการเมืองเชิงตุลาการ

ตั้งแต่รัฐธรรมนญูปี 2550 เป็นต้นมา บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง และมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อสังคม

มอง “ไซเบอร์เวียดนาม” รัฐรับคำวิจารณ์ได้แค่ไหน

“เวียดนามเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ เขายังเลือกที่จะไม่ปิดกั้นการวิจารณ์ในออนไลน์เลย” ถ้าประเทศไทยมีแนวคิดที่จะปิดกั้นการวิจารณ์ อันนี้ก็น่าคิด…

ส.ส. โหวตเพื่อใคร

งานวิจัย “โหวตเพื่อใคร พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย” โดย ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จะพาเราไปหาคำตอบว่า “ส.ส.” ที่เราเลือกไป เวลาเข้าไปลงคะแนนเสียงในสภา เขาโหวตเพื่อใคร เพื่อผลประโยชน์ของตัวเรา เพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ หรือเป็นเด็กดีของพรรคการเมือง

มอง “การเลือกตั้ง” ในประเทศอาเซียน บทเรียนสู่ประเทศไทย

เมื่อการเลือกตั้งนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีพลวัตร โครงการวิจัย “พลวัตรทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ จะนำเราออกสำรวจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

สังคมไทยจะก้าวข้ามปัญหา “คอร์รัปชัน” ได้อย่างไร

เมื่อการ “โกง” ถูกรองรับด้วยวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ไม่ถูกจุด จึงไม่อาจทำให้คอร์รัปชันหายไปจากสังคมไทย ถอดรหัสพฤติกรรมการโกงได้ใน “โครงการวิจัยและประสานงานเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชั่น” โดย ผศ.ดร. ธานี ชัยวัฒน์

00:00
00:00
Empty Playlist