การเกษตร

แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่

ไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากรังที่ห่อหุ้มดักแด้ไหม โดยไหมที่คนทั่วไปรู้จักกัน ได้แก่ ไหมหม่อน ซึ่งกินใบหม่อนเพียงอย่างเดียวเป็นอาหาร มนุษย์นำเส้นใยไหมหม่อนมาทำเครื่องนุ่งห่มยาวนานกว่า 4,000 ปี โดยไหมหม่อนมีลักษณะ เงา แวววาว เรียบเนียนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง นอกจากไหมหม่อนแล้วยังมี “ไหมป่า” ที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องนุ่งห่มและไม่จำเป็นต้องใช้ใบหม่อนเป็นอาหาร ได้แก่ ไหมทาซาร์ ไหมมูก้า และไหมอีรี่ เป็นต้น

“เกษตรอินทรีย์” – ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

ปัจจุบันเกษตรกรไทยกำลังได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเป็นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรลดลง

เก๊าท์ไม่กลัวไก่ KKU ONE เทรนด์ใหม่ไก่เพื่อสุขภาพ

กรดยูริคต่ำ ไขมันต่ำ คอเลสเตอรอลต่ำ นี่คือนิยามใหม่ของไก่ 3 Low หรือไก่ที่พัฒนาสายพันธุ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค “ไก่ KKU ONE” จากงานวิจัยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางการฟื้นฟูรูปแบบการทำนาแบบดั้งเดิมเพื่อลดการใช้สารเคมี

ทำไมเรามักได้ยินเรื่องสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในพืชผักอยู่บ่อยครั้ง ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ? บทความนี้จะขอยกตัวอย่าง “ข้าว” มาอธิบายว่าวัฒนธรรมการทำนาในอดีตเป็นอย่างไร แตกต่างจากรูปแบบการทำนาในสมัยใหม่อย่างไร ? ทำไมจึงมีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นและการใช้สารเคมีส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

00:00
00:00
Empty Playlist