การศึกษา

‘ข่าวลือ’ บอกต่อๆ กันไปให้เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

การไหลเวียนของข่าวผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า ‘ข่าวลือ’ มีผลกระทบต่อการรับรู้ข่าวสาร จนหลายครั้งส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งข่าวลือเหล่านี้ไม่มีวันตาย ไม่หายไปจากสารบบอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่รอระยะเวลาว่าจะขึ้นมาในกระแสมากน้อยแค่ไหน

หุ่นยนต์เสริมทักษะการสื่อสาร

หุ่นยนต์เสริมทักษะการสื่อสาร ถูกพัฒนาโดยมุ่งตอบโจทย์การเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ใช้

แอปพลิเคชัน ‘ES-CAD’

แอปพลิเคชั่น ES-CAD” ที่ประกอบไปด้วยแบบวัดเชาวน์อาชีพออนไลน์และรูปแบบการเรียนรู้อาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยนักเรียนไทยพิจารณาวางแผนเลือกอาชีพได้รอบคอบ ตรงเป้าหมาย เพื่อนําไปสู่เส้นทาง ความสุขและความสําเร็จในการทํางานในอนาคต

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูไทยในศตวรรษที่ 21

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของเราเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในแง่การเป็นเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้เรียน

เรียน “ธรณีวิทยา” ไม่น่าเบื่อ ด้วยสื่อเสมือนจริง

ใครจำบรรยากาศตอนเรียน “ธรณีวิทยา” ช่วง ม.ปลายได้บ้าง ถ้าใครชอบก็ชอบเลย (อย่างน้อยก็ช่วงยุคไดโนเสาร์) แต่บางคนกลับมีอุปสรรคในการเรียนเพราะไม่ชอบจำ ชื่อหินเยอะ ๆ เห็นแต่ภาพแบบ 2 มิติแบบ ๆ ที่น่าเบื่อ

โรคหายาก ความท้าทาย ที่ต้องเร่งวินิจฉัย

“กลุ่มโรคหายากส่วนใหญ่ เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม เพราะการสร้างและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของเราถูกกำหนดด้วยรหัสพันธุกรรม (Genetic code) ทั้งสิ้น โดยคาดว่าประชากรไทยทั้งประเทศราว 8% หรือมากกว่า 5 ล้านคน จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งของโรคหายาก ตัวคุณเองก็มีโอกาสเป็นโรคกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

00:00
00:00
Empty Playlist