การศึกษา

ศิลปะการละคร photo

เรียนรู้โลกละคร ไม่ต้องรอเข้ามหาวิทยาลัย

การให้ความรู้ศิลปะการละครทำได้ง่ายขึ้นในยุค Social Media เฟื่องฟู การศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้นำแนวคิดของศาสตร์ละครไปใช้ชีวิตประจำวัน

วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ photo

วิชาการรับใช้สังคม

การได้รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ไม่ได้เป็นเป้าหมายของนักวิจัยเสมอไป สังคมยังต้องการงานวิจัยเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม

“เพาะพันธุ์ปัญญา” ครูต้องเรียนรู้พร้อมนักเรียน

การอบรมครูส่วนใหญ่มักดึงครูออกจากห้องเรียน และใช้ “เงิน” เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นการเพิ่มภาระเกินความจำเป็นต่อการสอน ท้ายสุดเราได้เด็กที่ทำงานไม่เป็นออกสู่สังคม

“ฟุตบอลอะคาเดมี” ประตูฝันบอลอาชีพ

ช่วงนี้เราเห็น “ฟุตบอลอะคาเดมี” มีมากขึ้นในแต่ละจังหวัด แถมพ่อแม่ก็ยังสนับสนุนลูกๆ เพื่อฝึกฝนกรุยทางสู่บอลอาชีพ ในขณะที่บรรยากาศการแข่งขันสูงมาก มีเด็กไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวจริงลงสนาม

วรรณกรรมดิจิทัล ประสบการณ์การอ่านที่ต่างออกไปจากที่เคยสัมผัส

“วรรณกรรมดิจิทัล ” จัดเป็นความบันเทิงในโลกดิจิทัลของมนุษย์ในรูปแบบหนึ่ง เสน่ห์ของวรรณกรรมดิจิทัลก็คือ แปลกใหม่ เพราะวรรณกรรมดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องตัวบทหรือเนื้อหา แต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์การอ่านที่พึ่งพาระบบดิจิทัลในการสื่อสาร ซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายความรู้สึกและความเข้าใจต่อวรรณกรรมที่เราเข้าใจแบบเดิมอย่างมาก

00:00
00:00
Empty Playlist