การศึกษา

กลไกการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย ทว่าชุมชนก็ยังคงเป็นพื้นที่เชิงกายที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางด้านประชากรที่เกิดขึ้นภายใต้การเป็นสังคมสูงวัยของไทย

วิจัยอย่างไร ให้ใช้ได้จริง? กรณีศึกษางานวิจัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของ สกว.

ทุกวันนี้มีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายในหลากหลายสาขา แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า งานวิจัยเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด บทความนี้จะขอยกตัวอย่างสถานการณ์การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

pisa photo

การรู้การอ่านแบบ PISA จำเป็นแค่ไหน และทำไมเด็กไทยต้องรู้อ่านให้เป็น

ปัญหาการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไทย พบว่าการสอนการอ่านของครูโดยเน้นการบรรยายอาจส่งผลต่อผู้เรียนในทางลบ เช่น ไม่ใช้กลวิธีในการอ่าน ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ หรือผู้เรียนไม่สามารถตีความบทอ่านได้

ปางมะผ้า photo

สืบอดีตมนุษย์โบราณ “ปางมะผ้า”

นี่อาจเป็นครั้งสำคัญที่เราได้เห็นใบหน้าหญิงสาวอายุกว่า 13,640 ปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลาย เธอถูกขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมสำรวจของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ดาราจักร photo

ค้นฟ้า-ล่ากำเนิด ดาราจักรยุคก่อตัว

การศึกษาวิทยาการกาแล็กซี คือการมองย้อนกลับไปในอดีต ยิ่งมองไปได้ไกลมากที่สุดเท่าไหร่ เราจะยิ่งได้คำตอบของการกำเนิดดาราจักรในยุคก่อตัว

PISA photo

การอ่าน PISA เด็กไทยอ่าน-วิเคราะห์ได้ดีแค่ไหน?

เด็กไทยอ่านมากขึ้นเพราะมีสมาร์ทโฟนติดมือ แต่พวกเขาสามารถ “จับใจความ” สิ่งที่อ่านได้มากแค่ไหน เข้าใจเจตนาแอบแฝงของงานเขียนได้หรือไม่ และที่สำคัญพวกเขาวิเคราะห์สิ่งที่อ่านทุกครั้งหรือเปล่า

00:00
00:00
Empty Playlist