การศึกษา

Frontier Research โจทย์ท้าทาย “สร้างคนไทยขั้นแนวหน้าระดับโลก”

งานวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ Frontier Research เป็นการตั้งโจทย์ที่ท้าทายระดับแนวหน้าของโลก ไม่ใช่หวังเพียงว่าจะได้เทคโนโลยีใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาขยายขีดความสามรถของกำลังคน ทำให้ระดับความรู้ของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

สิงค์โปรพิสูจน์แล้วว่า “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง นักศึกษาที่จบไปล้วนการันตีว่ามีงานทำ และมีโอกาศเรียนด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทอยู่เสมอ

รศ.ดร.พีระ เจริญพร

ทำอย่างไรให้งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

หลังจากผู้ประกอบการทั้งหลายบอบช้ำจาก Covid-19 พวกเขาต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพให้เร็วที่สุด ถ้านักวิจัยไม่คุยกับ SMEs เลยว่าต้องการอะไร ผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้แน่นอน

ประเทศสิงคโปร์กับการพัฒนาด้านการศึกษา

ความสำเร็จในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสิงคโปร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เห็นได้จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของโลก และ Top 10 ของทวีปเอเชีย (ข้อมูลปี 2015) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้าง

สถานการณ์ปัญหาเด็กและความเปราะบาง – เรารู้อะไรและยังไม่รู้อะไร ?

สวัสดิภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่งผลประโยชน์มาสู่เด็กในมุมที่จำกัด เศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สามารถลดทอนปัญหาที่เกิดจากความขัดสนทางการเงินได้ เด็กไทยยังไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอ การขยายการศึกษายังไม่สามารถลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

ปิยพงษ์ เชนร้าย

ธรณีวิทยาเต็มไปด้วยความตื่นตาของโลก แต่การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน

สำหรับวิธีการเรียนการสอนธรณีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้รับความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก โรงเรียนบางแห่งอาจมีตัวอย่างหินของจริงให้ได้ศึกษา ในขณะที่นักเรียนในหลายโรงเรียนไม่มีตัวอย่างหินจริงได้ศึกษา

00:00
00:00
Empty Playlist