การศึกษา

“กีรออาตี” หลักเรียนอัล-กุรอานอย่างเป็นระบบ

อัล-กุรอาน คือหัวใจหลักของชาวมุสลิม อย่างไรก็ตามการอ่านอัล-กุรอานมีความยาก ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สูง จนอาจทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงยาก

“วรรณกรรมดิจิทัล” ขอบเขตใหม่โลกวรรณกรรม

เมื่อวรรณกรรมอยู่ในโลกดิจิทัล อะไรๆ ก็สามารถเป็นวรรณกรรมได้หมด ทั้งเกม หนัง หรือแอปนิยาย “จอยลดา” และอีกไม่นานทักษะ Coding จะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกคนหากโลกทั้งใบอยู่ในดิจิทัล

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ผ่านการออกแบบการเรียนการสอน

เมื่อเด็กยุคใหม่โตขึ้นมากับสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและมีเนื้อหาที่หลากหลาย ความวิตกกังวลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อความสามารถในการกลั่นกรองเนื้อหาจึงเกิดขึ้นตามมา สิ่งสำคัญคือจะต้องมีการสอนให้เด็กสามารถรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อดิจิทัล

หน้ากากกันภัยร้ายจากฝุ่น PM 2.5

วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 สามารถทำได้โดยการสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐาน หรืออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทดแทนกันได้ในคุณภาพที่ลดหย่อนลงมา

00:00
00:00
Empty Playlist