การศึกษา

ถอดบทเรียนนโยบายประชากรประเทศสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเทศสิงคโปร์มีภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่ด้วยเป้าหมายของสิงคโปร์ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ทำให้ประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

ทีวีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ทีวีดิจิทัล ถือเป็นรูปแบบการนำเสนอรายการทีวีที่มีมาอย่างยาวนาน เมื่อสังคมสมัยใหม่มีรูปแบบการรับชมรายการและสื่อต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ผลิตรายการจึงควรคำนึงถึงรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้เท่าทันกับยุคปัจจุบันของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

ระบบและการผลิตนายทหารของยุโรป: ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

ในวันนี้เราจะมาดูกันต่อในฝั่งของยุโรปกันบ้าง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบและการผลิตนายทหารของแต่ละประเทศ มีรูปแบบอย่างไร และมีส่วนไหนบ้างที่อาจนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทหารของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการผลิตนายทหารของไทยให้ดียิ่งขึ้น

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยกับภาพสะท้อนคตินิยมชาวอีสาน

นาฏยศิลป์ไทยถือเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่เชื่อมโยงกับคตินิยมชาวอีสาน อันเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ศิลปะ สุนทรีย์และความบันเทิง แฝงไปด้วยข้อคิด ที่ส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

สิงค์โปรพิสูจน์แล้วว่า “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง นักศึกษาที่จบไปล้วนการันตีว่ามีงานทำ และมีโอกาศเรียนด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทอยู่เสมอ

00:00
00:00
Empty Playlist