การศึกษา

นิทานพื้นบ้านชาติพันธุ์เขมร

จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆ เราเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานตะวันตก อย่าง สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ติดกับกัมพูชานิดเดียว นิทานพื้นบ้านเขมรก็สนุกและสะท้อนความเป็นอยู่ได้ดีทีเดียว

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ สู่สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อนึกถึงนิทานภาษาอังกฤษ คงจะหนีไม่พ้นซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หรือลูกหมูสามตัว แล้วถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านล่ะ รู้จักกันบ้างไหม

การศึกษานอกระบบไทย – ปัญหาและทางออก

“ทำไมเราต้องเรียนหนังสือ ต้องไปโรงเรียน ?” ดูเหมือนจะเป็นคำถามยอดฮิตของเด็กจำนวนมาก การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะหากคนในชาติได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กีรออาตี เครื่องมือการเรียนอัล-กุรอานด้วยหัวใจ

สำหรัชชาวมุสลิมนั้น การฝึกฝนภาษาเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิต การเรียนภาษาเพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาต่อไป

การศึกษาไทยในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ในปัจจุบันความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในบริบทนี้ รัฐควรมีนโยบายจัดการการศึกษาอย่างไร… สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนต่างกลุ่มวัฒนธรรมแบบไหน… อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มได้รับการยอมรับมากหรือน้อยเพียงใด

00:00
00:00
Empty Playlist