การศึกษา

นวัตกรรมการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ ลดขั้นตอน-ต้นทุน เป็นมิตรธรรมชาติ งานขึ้นหิ้งหนุนเข้าห้าง

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นพื้นฐานในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการทำยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี นักวิจัยจึงต้องใช้ทั้งความรู้และจินตนาการ คิดค้นวิธีการในการสร้างสรรค์ “สารตัวใหม่” ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

How to be successful in research?

ข้อคิดดีๆ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ให้กุญแจสำคัญ 8 ดอก สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานวิจัย

00:00
00:00
Empty Playlist