การศึกษา

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูไทยในศตวรรษที่ 21

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกของเราเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในแง่การเป็นเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ สู่ผู้เรียน

แก้ปัญหาการอ่านเขียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์

ปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ มีนักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างด้าวจำนวนมากที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธี “การจัดการเรียนรู้แบบโฟนิกส์” เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ตัวสะกด ซึ่งเป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ภายใน 1 ปี

อนาคตครูไทย

ทุกวันนี้นักเรียนหาความรู้ได้เองจากเทคโนโลยี ดังนั้นครูจึงไม่ได้มีภารกิจให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ที่ครูต้องเผชิญ

นิทานพื้นบ้านชาติพันธุ์เขมร

จำได้ไหมว่าตอนเด็กๆ เราเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานตะวันตก อย่าง สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ติดกับกัมพูชานิดเดียว นิทานพื้นบ้านเขมรก็สนุกและสะท้อนความเป็นอยู่ได้ดีทีเดียว

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ สู่สื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อนึกถึงนิทานภาษาอังกฤษ คงจะหนีไม่พ้นซินเดอเรลล่า สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หรือลูกหมูสามตัว แล้วถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านล่ะ รู้จักกันบ้างไหม

การศึกษานอกระบบไทย – ปัญหาและทางออก

“ทำไมเราต้องเรียนหนังสือ ต้องไปโรงเรียน ?” ดูเหมือนจะเป็นคำถามยอดฮิตของเด็กจำนวนมาก การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะหากคนในชาติได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

00:00
00:00
Empty Playlist