การศึกษา

pisa photo

การรู้การอ่านแบบ PISA จำเป็นแค่ไหน และทำไมเด็กไทยต้องรู้อ่านให้เป็น

ปัญหาการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไทย พบว่าการสอนการอ่านของครูโดยเน้นการบรรยายอาจส่งผลต่อผู้เรียนในทางลบ เช่น ไม่ใช้กลวิธีในการอ่าน ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ หรือผู้เรียนไม่สามารถตีความบทอ่านได้

ปางมะผ้า photo

สืบอดีตมนุษย์โบราณ “ปางมะผ้า”

นี่อาจเป็นครั้งสำคัญที่เราได้เห็นใบหน้าหญิงสาวอายุกว่า 13,640 ปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลาย เธอถูกขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมสำรวจของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

PISA photo

การอ่าน PISA เด็กไทยอ่าน-วิเคราะห์ได้ดีแค่ไหน?

เด็กไทยอ่านมากขึ้นเพราะมีสมาร์ทโฟนติดมือ แต่พวกเขาสามารถ “จับใจความ” สิ่งที่อ่านได้มากแค่ไหน เข้าใจเจตนาแอบแฝงของงานเขียนได้หรือไม่ และที่สำคัญพวกเขาวิเคราะห์สิ่งที่อ่านทุกครั้งหรือเปล่า

ศิลปะการละคร photo

เรียนรู้โลกละคร ไม่ต้องรอเข้ามหาวิทยาลัย

การให้ความรู้ศิลปะการละครทำได้ง่ายขึ้นในยุค Social Media เฟื่องฟู การศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนช่วยให้นำแนวคิดของศาสตร์ละครไปใช้ชีวิตประจำวัน

วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม photo

“วรรณกรรมสิ่งแวดล้อม” มองมนุษย์/ธรรมชาติผ่านโลกวรรณกรรม

วรรณกรรม คือโลกอีกใบที่สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอักษร ช่วยให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

“เพาะพันธุ์ปัญญา” ครูต้องเรียนรู้พร้อมนักเรียน

การอบรมครูส่วนใหญ่มักดึงครูออกจากห้องเรียน และใช้ “เงิน” เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นการเพิ่มภาระเกินความจำเป็นต่อการสอน ท้ายสุดเราได้เด็กที่ทำงานไม่เป็นออกสู่สังคม

00:00
00:00
Empty Playlist