การศึกษา

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

อาชีวะไทยพร้อมแค่ไหน

สิงค์โปรพิสูจน์แล้วว่า “อาชีวะสร้างชาติ” อย่างแท้จริง นักศึกษาที่จบไปล้วนการันตีว่ามีงานทำ และมีโอกาศเรียนด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทอยู่เสมอ

ปิยพงษ์ เชนร้าย

ธรณีวิทยาเต็มไปด้วยความตื่นตาของโลก แต่การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียน

สำหรับวิธีการเรียนการสอนธรณีวิทยาในระดับมัธยมศึกษาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปนักเรียนจะได้รับความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลัก โรงเรียนบางแห่งอาจมีตัวอย่างหินของจริงให้ได้ศึกษา ในขณะที่นักเรียนในหลายโรงเรียนไม่มีตัวอย่างหินจริงได้ศึกษา

pisa photo

การรู้การอ่านแบบ PISA จำเป็นแค่ไหน และทำไมเด็กไทยต้องรู้อ่านให้เป็น

ปัญหาการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไทย พบว่าการสอนการอ่านของครูโดยเน้นการบรรยายอาจส่งผลต่อผู้เรียนในทางลบ เช่น ไม่ใช้กลวิธีในการอ่าน ไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ หรือผู้เรียนไม่สามารถตีความบทอ่านได้

ปางมะผ้า photo

สืบอดีตมนุษย์โบราณ “ปางมะผ้า”

นี่อาจเป็นครั้งสำคัญที่เราได้เห็นใบหน้าหญิงสาวอายุกว่า 13,640 ปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลาย เธอถูกขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมสำรวจของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

PISA photo

การอ่าน PISA เด็กไทยอ่าน-วิเคราะห์ได้ดีแค่ไหน?

เด็กไทยอ่านมากขึ้นเพราะมีสมาร์ทโฟนติดมือ แต่พวกเขาสามารถ “จับใจความ” สิ่งที่อ่านได้มากแค่ไหน เข้าใจเจตนาแอบแฝงของงานเขียนได้หรือไม่ และที่สำคัญพวกเขาวิเคราะห์สิ่งที่อ่านทุกครั้งหรือเปล่า

00:00
00:00
Empty Playlist