การศึกษา

การสร้างสื่อสารคดี – รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่

โรงเรียนเป็นรากฐานของการศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ควรยึดติดอยู่กับกรอบแบบเดิม ๆ

ระบบและการผลิตนายทหารในเอเชีย: เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

ปัจจัยทางสังคมหรือท้องถิ่นใด ที่ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถเดินตามแบบของตะวันตกได้อย่างประสบความสำเร็จ แล้วความสำเร็จทั้งสองกรณีนี้จะสามารถถ่ายทอดให้กับไทยได้หรือไม่ อย่างไร

แก้ไขอย่างไรให้อุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลง

องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอันดับให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนเป็นอันดับที่ 9 ของโลกในปี พ.ศ. 2562 ไม่ว่าจะมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันนิรภัย เมาแล้วขับ หรือขับเกินความเร็วที่กำหนด สังเกตว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในหลายปีอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นว่าจะต้องหันมาหาทางแก้ไขโดยเร็ว

ยกระดับไทยจากบทเรียนญี่ปุ่น (EP.1) : ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยสถานีริมทาง

ประเทศญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบคือ การดึงจุดแข็งที่มีเป็นทุนเดิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จนการยกระดับพัฒนาผ่านการเข้าถึง และเข้าใจ ในบริบทที่เป็นอยู่โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่าหากเราเข้าใจเคล็ดลับความสำเร็จแล้วหยิบมาพิจารณาสังคมไทย

ผลิตนายทหารแบบ Citizen-Soldiers ของสหรัฐอเมริกา

อาชีพทหาร คือความเพียบพร้อมของระเบียบวินัย และความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังรบในการปกป้องประเทศ แต่หากพูดถึงคำว่าวิชาการในระบบและการผลิตนายทหารของไทย หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเท่าไรนัก

“สื่อ” กับความรุนแรง

สื่อในตอนนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงและติดตามได้ง่ายขึ้นมาก แต่อีกนัยหนึ่งมันก็ซ่อนคมที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่สามารถแยกแยะใช้วิจารณญาณได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ อันอาจนำมาสู่ประเด็นเรื่องการใช้ความรุนแรง

00:00
00:00
Empty Playlist