การท่องเที่ยว

สำรวจเกสต์เฮาส์เชียงใหม่: เมืองแห่งมรดกประวัติศาสตร์ กับการอยู่ร่วมกันกับเกสต์เฮาส์

กระแสการท่องเที่ยวแบบ Backpacker ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ทำให้เมืองเชียงใหม่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะที่เป็นเมืองแห่งมรดกประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันธุรกิจเกสต์เฮาส์ในเชียงใหม่ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นในเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างมรดกประวัติศาสตร์และเกสต์เฮาส์

ประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะ ศิลปะด้วยเรื่องชุมชน

คลองโอ่งอ่างกลายเป็น Landmark สำคัญของกรุงเทพแห่งใหม่ไปแล้ว เสียงสะท้อนของคนในชุมชนค่อย ๆ สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน นี่จึงเป็นทิศทางเชิงบวกเมื่อรัฐและชุมชนได้พูดคุยกัน

ทำอย่างไร ? ให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจถ่ายหนังต่างประเทศ

แม้ว่าไทยจะมีจุดแข็งหลายประการข้างต้น ในการดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติ แต่ใช่ว่าไทยจะเป็นตัวเลือกเดียว เพราะในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านต่างสนับสนุนให้กองถ่ายต่างชาติเข้าไปถ่ายทำในประเทศของตนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากไทยต้องการที่จะรักษาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เหนือกว่าและรักษาผลประโยชน์ที่เคยได้รับ ไทยควรที่จะเร่งพัฒนาจุดแข็ง

จิตรกรรมฝาผนัง ร.3

ความงดงามและเรื่องเล่าของชีวิตผู้คนในภาพจิตรกรรม ทำให้ “กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์” ลงมือวิจัยภาพฝาผนังในช่วง ร.3 เพื่อหาเอกลักษณ์ร่วม

“เสน่ห์สิมิลัน” บนสมดุลการท่องเที่ยว

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ทรัพยากรธรรมชาติสวย ๆ ถูกทำลาย เกิดเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อหาจุดสมดุล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันให้สวยงามและคงอยู่สืบไป

00:00
00:00
Empty Playlist