การท่องเที่ยว

แนวทางพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ท้องถิ่นของประเทศไทย

การจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้าเชิงประสบการณ์ ด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นด้วยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ หรือการผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5

ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีทั้งแบบเป็นแบบส่วนตัว กลุ่มผสมเพื่อนและครอบครัวกลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน ไปจนถึงบางคณะที่ให้บริษัททัวร์จัดการท่องเที่ยวให้

นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวจีน โดยมีอัตราการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ที่กำกับโดยนักแสดงตลกชาวจีน ซึ่งได้มาถ่ายทำที่จังหวัดเชียงใหม่

เก่า-ใหม่ หลงใหลอุทัยธานี

อุทัยธานี จังหวัดเล็ก ๆ ริมแม่น้ำสะแกกรัง รุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตสู่คนปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีน

ถ้าหลังพ้น Covid-19 ไปแล้ว ประเทศไทยยังจำเป็นต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอีกครั้ง นี่จะเป็นโอกาสใหม่หรือไม่ ที่เราจะใช้เวลานี้ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว

00:00
00:00
Empty Playlist