การท่องเที่ยว

อนาคตการท่องเที่ยวไทยกับภาวะโลกร้อน

การท่องเที่ยวไทยเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของประเทศ แต่การท่องเที่ยวของไทยมีลักษณะเป็นการท่องเที่ยวที่มีสภาพอากาศเป็นสิ่งดึงดูดใจ (Climate attraction) จึงมีความไวที่จะได้รับผลจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม (Climate sensitive) ทำให้ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งภาคการท่องเที่ยวไทยควรจะต้องเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในอนาคต

รายได้รั่วไหล ท่องเที่ยวไทยมีช่องโหว่

ประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าเที่ยว เราก็น่าจะมีรายได้เข้าประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เอาเข้าจริงเรามีรายได้รั่วไหลจากการท่องเที่ยวสูงถึง 28.37%!!

สำรวจเกสต์เฮาส์เชียงใหม่: เมืองแห่งมรดกประวัติศาสตร์ กับการอยู่ร่วมกันกับเกสต์เฮาส์

กระแสการท่องเที่ยวแบบ Backpacker ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ทำให้เมืองเชียงใหม่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะที่เป็นเมืองแห่งมรดกประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมโบราณที่โดนใจนักท่องเที่ยวสายผจญภัย ในขณะเดียวกันธุรกิจเกสต์เฮาส์ในเชียงใหม่ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอบสนองนักท่องเที่ยวแบบใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ทำให้โครงสร้างเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นในเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างมรดกประวัติศาสตร์และเกสต์เฮาส์

ประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะ ศิลปะด้วยเรื่องชุมชน

คลองโอ่งอ่างกลายเป็น Landmark สำคัญของกรุงเทพแห่งใหม่ไปแล้ว เสียงสะท้อนของคนในชุมชนค่อยๆ สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน นี่จึงเป็นทิศทางเชิงบวกเมื่อรัฐและชุมชนได้พูดคุยกัน

ทำอย่างไร ? ให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจถ่ายหนังต่างประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาค ในการเป็นเป้าหมายของการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติ มีภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องที่เข้ามาถ่ายทำในไทย อาทิ James Bonds 007, The Beach และ Lost in Thailand ฯลฯ

จิตรกรรมฝาผนัง ร.3

ความงดงามและเรื่องเล่าของชีวิตผู้คนในภาพจิตรกรรม ทำให้ “กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์” ลงมือวิจัยภาพฝาผนังในช่วง ร.3 เพื่อหาเอกลักษณ์ร่วม

00:00
00:00
Empty Playlist