การต่างประเทศ

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในอินโดแปซิฟิก: ใครได้-ใครเสียประโยชน์อย่างไร?

โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน นอกจากจะเป็นโครงการสร้างเครือข่ายการคมนาคมทางตะวันตกและทางใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนแล้ว ยังเป็นโครงการที่สร้างความหวังใหม่แห่งการพัฒนาให้กับประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในความร่วมมือด้วย

ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งลงทุนที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2547 – 2555 การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 7.73 ล้านเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 12,868.80 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตำรวจสากลและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์การตำรวจสากลมีหน้าที่ติดต่อกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อขอทราบรายงานและสถิติอาชญากรรมของประเทศเหล่านั้น อีกทั้งองค์การยังมีหน้าที่ทำรายงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้าย ทั้งความเคลื่อนไหวของผู้ร้าย ใบแจ้งรูปพรรณใบหน้า รวมถึงการประสานงานในการจับกุม

ระบบและการผลิตนายทหารของยุโรป: ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

ในวันนี้เราจะมาดูกันต่อในฝั่งของยุโรปกันบ้าง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบและการผลิตนายทหารของแต่ละประเทศ มีรูปแบบอย่างไร และมีส่วนไหนบ้างที่อาจนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทหารของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการผลิตนายทหารของไทยให้ดียิ่งขึ้น

โอกาสของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

จากหลักการการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ในเบื้องต้นโอกาสของการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศไทยจึงยังคงทำได้ยากและยังไม่เป็นประโยชน์มากนัก

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

00:00
00:00
Empty Playlist