การต่างประเทศ

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและแนวโน้มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

มีปัจจัยสำคัญจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลัก การที่ประชากรวัยแรงงานลดลง ทำให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือน้อยลง

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในอินโดแปซิฟิก: ใครได้-ใครเสียประโยชน์อย่างไร?

โครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน นอกจากจะเป็นโครงการสร้างเครือข่ายการคมนาคมทางตะวันตกและทางใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนแล้ว ยังเป็นโครงการที่สร้างความหวังใหม่แห่งการพัฒนาให้กับประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในความร่วมมือด้วย

ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งลงทุนที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2547 – 2555 การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 7.73 ล้านเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 12,868.80 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตำรวจสากลและความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์การตำรวจสากลมีหน้าที่ติดต่อกับประเทศภาคีสมาชิก เพื่อขอทราบรายงานและสถิติอาชญากรรมของประเทศเหล่านั้น อีกทั้งองค์การยังมีหน้าที่ทำรายงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้าย ทั้งความเคลื่อนไหวของผู้ร้าย ใบแจ้งรูปพรรณใบหน้า รวมถึงการประสานงานในการจับกุม

ระบบและการผลิตนายทหารของยุโรป: ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี

ในวันนี้เราจะมาดูกันต่อในฝั่งของยุโรปกันบ้าง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบและการผลิตนายทหารของแต่ละประเทศ มีรูปแบบอย่างไร และมีส่วนไหนบ้างที่อาจนำมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทหารของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการผลิตนายทหารของไทยให้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย ประเทศสิงคโปร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาตนเองจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงได้ ทั้งนี้เนื่องจากการประยุกต์ใช้นโยบายอุตสาหกรรมได้เหมาะสมกับช่วงเวลา สิงคโปร์คือประเทศที่พัฒนาแล้วในระดับชั้นนำ

00:00
00:00
Empty Playlist