การต่างประเทศ

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

ไทย-กัมพูชา 45 ปีที่พลัดพราก

เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนบริบท ก็มักเกิดความเข้มงวดในพื้นที่บริเวณชายแดนแทบทุกครั้ง คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ จากที่เคยไปมาหาสู่ก็พลัดพรากจากกัน

00:00
00:00
Empty Playlist