การต่างประเทศ

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนในอินโดแปซิฟิก: ใครได้-ใครเสียประโยชน์อย่างไร?

ทุกประเทศต่างมีความหวังว่ารถไฟมังกรขบวนนี้จะนำพาประเทศของตัวเองไปสู่โชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันกับประเทศอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงกลับดูเหมือนว่ามีหลายประเทศที่กำลังตกรถไฟขบวนนี้

ระบบและการผลิตนายทหารในเอเชีย: เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย

ปัจจัยทางสังคมหรือท้องถิ่นใด ที่ทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถเดินตามแบบของตะวันตกได้อย่างประสบความสำเร็จ แล้วความสำเร็จทั้งสองกรณีนี้จะสามารถถ่ายทอดให้กับไทยได้หรือไม่ อย่างไร

การสร้างเส้นทางสายไหมใหม่ในอินโดแปซิฟิกกับสถานการณ์การค้าและการลงทุนของจีนในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ Going out strategy การออกไปค้าขายและลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งของจีน โดยมีโครงการเส้นทางสายไหมใหม่เป็นโครงการสำคัญของยุทธศาสตร์นี้ จึงมีนัยสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร่วมกันให้เกิดการพัฒนามากขึ้นในภูมิภาค

ผลิตนายทหารแบบ Citizen-Soldiers ของสหรัฐอเมริกา

อาชีพทหาร คือความเพียบพร้อมของระเบียบวินัย และความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังรบในการปกป้องประเทศ แต่หากพูดถึงคำว่าวิชาการในระบบและการผลิตนายทหารของไทย หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเท่าไรนัก

อิทธิพลด้านการค้าและการลงทุนของ “จีน” ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กับโอกาสที่ไทยพลาดไม่ได้

“จีน” มีบทบาทและอิทธิพลด้านการค้าการลงทุนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ มีการประกาศทำสงครามการค้ากับจีน โดยการกีดกันการนำเข้าสินค้าจีนผ่านนโยบาย American First และการห้ำหั่นกันระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเดิม

จากคนป่วยแห่งเอเชียสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก: เส้นทางการพัฒนาอันยาวนานของจีนสู่ China Dream

ปัจจุบันความพยายามของผู้นำหลายสมัยได้ผลักดันให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในที่สุด และผู้นำจีนในปัจจุบันยังคงต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว เพื่อไปให้ถึง China Dream ในปี 2049 และเพื่อสร้างชาติจีนให้กลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง

00:00
00:00
Empty Playlist