การต่อสู้

เข้าใจการรับรู้ของสังคมไทย เพื่อเข้าใจวิกฤติการเมืองไทยท่ามกลางมรสุมความขัดแย้ง กับ ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ในห้วงที่อุณหภูมิทางการเมืองไทยกลับมาร้อนแรง และนับวันจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเรียกได้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยวันนี้มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทางตันที่ยากจะหาทางออกได้ วันนี้ Research Café จะพาผู้อ่านมาเปิดมิติมุมมอง พูดคุยพร้อมขยายปมข้อถกเถียง พินิจสภาพวิกฤตการณ์การเมืองไทยในรอบ หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

00:00
00:00
Empty Playlist