พื้นรองเท้า SuraSole วิเคราะห์ทุกก้าว ของคุณ

พื้นรองเท้า SuraSole “วิเคราะห์ทุกก้าว” ของคุณ

เท้าที่เราใช้เดินอยู่ทุกวัน แต่น้อยคนนั้นที่จะรู้ว่า “เท้าตัวเองผิดปกติ”

คุณอาจลงน้ำหนักไม่ถูกต้อง เท้าผิดรูป เดินแล้วเจ็บ ปัญหาจะยิ่งบานปลายขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เจ็บปวดที่เท้าแล้วไม่รู้สึก ทำให้อาการโรคเกี่ยวกับเท้าทวีความรุนแรงกว่าเดิม

SuraSole นวัตกรรมจากนักวิจัยไทย เป็นแผ่นพื้นรองเท้าที่มีความนุ่ม สวมใส่สบาย ช่วยลดแรงกระแทก แต่หัวใจหลักคือ สามารถวิเคราะห์การกระจายแรงใต้ฝ่าเท้าได้ ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ จนสามารถผลักดันเป็น Start Up ที่โดดเด่นได้

โครงการ SuraSole แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ

รศ.ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ.นพ.พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกูล สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

00:00
00:00
Empty Playlist