สุนทรภู่ photo

“สุนทรภู่” เป็น Travel Vlogger ผู้มาก่อนกาล ในนิราศพระประธม

“สุนทรภู่” เป็น Travel Vlogger ผู้มาก่อนกาล ไม่มีกล้องวิดีโอ แต่ใช้ศิลปะการเขียนถ่ายทอดการท่องเที่ยวผ่าน “นิราศ” ที่มีความงดงามทางภาษาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

งานสุนทรภู่มีอายุ 200 ปี ที่ยังไขปริศนาไม่หมด โดยเฉพาะ “นิราศพระประธม” ที่เป็นการท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หากได้เที่ยวตามรอยผ่านงานวิจัย คุณอาจมีโอกาสมองโลกดั่งเช่นสายตากวี

การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตามรอยวรรณคดีนิราศเรื่องพระประธมของสุนทรภู่”
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนงานวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist