ส่งลูกให้ตายายเลี้ยง สู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่า ครอบครัวแหว่งกลาง

ส่งลูกให้ตายายเลี้ยง สู่ความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่า “ครอบครัวแหว่งกลาง”

อาจเป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันจะส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย และตนเองต้องทำงานอยู่ในเมือง

แล้วแบบนี้วัยที่ห่างกันมาก ๆ ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ จะมีผลต่อความเป็นอยู่ใน “ครอบครัวแหว่งกลาง” อย่างไร

การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลาง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

ดร.ยุรนันท์ ตามกาล
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ
คริษฐา อ่อนแก้ว
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

00:00
00:00
Empty Playlist