โปรตีนจิ้งหรีด

กินจิ้งหรีดแบบง่าย ๆ โปรตีนจากแมลง

ใคร ๆ ก็บอกว่าแมลงเป็นอาหารสำหรับอนาคต แต่เราก็ทำใจไม่ได้สักที มีวิธีกินจิ้งหรีดแบบง่าย ๆ ไหมนะ?

ประเทศไทยมีศักยภาพมากในการเป็นผู้นำอาหารสู่ความยั่งยืน แต่ยังต้องการแรงสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและแผนธุรกิจในการแปรรูปสินค้าแมลงให้มีมูลค่าสูง นี่จึงเป็นโอกาสของธุรกิจนวัตกรรมอาหารที่ต้องการคนรุ่นใหม่มาเสริมกำลัง

โครงการวิจัย Sixtein ผงโปรตีนจากจิ้งหรีด
ธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด

 

00:00
00:00
Empty Playlist