Web-Thumbnail ปลาลูกผสมซิลเวอร์

ปลาลูกผสมซิลเวอร์ ดันดาวเด่นเกรดส่งออก

ไทยต้องนำเข้าปลาสวายเนื้อขาว Pangasius Dory จากเวียดนามปีละ 25,000 ตัน ส่วนหนึ่งเพราะรสชาติดี แต่ในบ้านเราเองกลับเพาะพันธุ์ไม่ทันทั้งๆ ที่เรามีศักยภาพมากกว่าเวียดนาม

งานวิจัยจึงคิดครบทั้งกระบวนการ พัฒนาปลาหนังลูกผสม ที่โตเร็ว รสชาติดี รวมไปถึงพัฒนาอาหารสูตรพิเศษในการเลี้ยง เพื่อให้ได้โอเมก้า 3, 6 และ 9 ที่สูงขึ้นเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

Research Cafe
การเพิ่มมูลค่าคุณภาพเนื้อและการเจริญพันธุ์ปลาลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สุภาพร สัตตัง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist