หญิงไทยไปที่ไหน? เมื่อค้าบริการทางเพศข้ามชาติ

หญิงไทยไปที่ไหน? เมื่อค้าบริการทางเพศข้ามชาติ

การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องตามธรรมชาติ จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อย นี่จึงทำให้ตลาดการค้าบริการทางเพศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการค้าบริการภายในประเทศ ไปจนถึงการเดินทางข้ามประเทศเพื่อเสี่ยงดวงยังพื้นที่ใหม่

ในแต่ละประเทศ ลูกค้าจะมีรสนิยม ความต้องการ ความชอบในรูปร่างหน้าตาของ Sex Worker หญิงแตกต่างกัน รวมไปถึงตัวเลขของช่วงอายุก็ยังกว้างตั้งแต่ 20 ปี ไปจนถึง 40 ปีเลยทีเดียว

การค้าบริการทางเพศเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้ดี แต่กฎหมายยังไม่รองรับ และมีความเสี่ยงสูง อาจถูกหลอกลวง และถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยเป็นเสมือนฮับที่ทั้งนำเข้า ส่งออกหญิงค้าบริการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

โครงการวิจัย สำรวจรูปแบบการค้าบริการทางเพศของประเทศอาเซียน
ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00
00:00
Empty Playlist