RE cafe-5-04

ชวนเที่ยวนาขั้นบันได ภูมิปัญญาที่มาพร้อมกับความงาม

นาขั้นบันได คือ เอกลักษณ์วัฒนธรรมการทำนาในเขตเขาภาคเหนือ เนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่ราบ ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องปรับพื้นที่ตามไหล่เขาที่ว่างเปล่าให้เป็นแปลงนาบันไดหลายๆ ขั้น การลดหลั่นของแปลงนานี่เองที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้มาสัมผัสความงามตามธรรมชาติและหลายคนหลงใหลจนต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง

หนึ่งในที่ท่องเที่ยวนาขั้นบันไดที่โดดเด่นด้วยทิวทัศน์และการดึงภูมิปัญญาของชุมชนออกมานำเสนอผ่านการทำงานวิจัยคือ หมู่บ้านผาหมอน หมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวปกาเกอะญอ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ด้วยความเป็นพื้นที่ที่อยู่บนต้นน้ำ ทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกร ที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าว กุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาว เฟิร์น และพืชผักอื่นๆ อีกมากมาย ส่งขายยังร้านของโครงการหลวง ตลาดทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

นาขั้นบันไดบ้านผาหมอน-
นาขั้นบันไดบ้านผาหมอน

ในมุมการท่องเที่ยว นอกจากภาพความสวยงามของทุ่งนาเหลืองอร่ามที่ไล่ระดับเป็นขั้นบันไดจากเนินเขาลงไป ยังมีเรื่องราวร้อยเรียงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ เกี่ยวกับการทำนาอีกมากมายที่รอให้คุณได้ไปสัมผัสอีกหลายแง่มุม ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้คนบ้านผาหมอนใช้เวลานานกว่า 10 ปี “ลุกขึ้น” ขึ้นมาจัดการข้อมูล ค้นหาของดีของบ้านตัวเองมาเป็นจุดขายด้วยการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

ซึ่งผลของงานวิจัยครั้งนั้นทำให้ชุมชนได้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านพันธุ์ข้าว ภูมิปัญญาการทำนา เพื่อสร้างแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยของคนในชุมชนผาหมอน ทำให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน รวมถึงยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และระบบการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ชุมชนผาหมอนจึงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจริเริ่มการจัดการท่องเที่ยว

นอกจากที่ผาหมอนแล้ว ยังมีนาขั้นบันไดอีกหลากที่

ซึ่งอยากให้คุณเข้าไปสัมผัสความสวยงาม

นาขั้นบันไดบ้านผาหมอน
นาข้าวขั้นบันไดแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

“แม่ลาน้อย” เป็นอำเภอที่มีสภาพพื้นที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาซึ่งแยกออกมาจากอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่สะเรียง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นไร่นามากมาย โดยเฉพาะนาขั้นบันไดในโครงการหลวงแม่ลาน้อย ไม่เพียงแต่จะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติเท่านั้น เพราะยังจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งการปลูกผักปลอดสารพิษ

าข้าวขั้นบันไดบ้านแม่ระมีดน้อย
นาข้าวขั้นบันได บ้านแม่ระมีดน้อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก หลายคนคงคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.อมก๋อย เช่น ดอยม่อนจอง ดอยมูเซอ วัดแสนทอง (วัดคู่บ้านคู่เมือง) กันมาเยอะแล้ว แต่รู้ไหมว่าที่ บ้านแม่ระมีดน้อย อ.อมก๋อย มีที่เที่ยวเชิงธรรมชาติ นาข้าวขั้นบันไดที่วิวสวยไม่แพ้ที่ใดของเชียงใหม่เลย แต่คนส่วนน้อยที่จะรู้จัก หากลองได้มาสัมผัสแล้วจะหลงรัก

นาข้าวขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียง
นาข้าวขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ที่ตั้งของนาขั้นบันไดที่สวยงามสุดๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ด้วยวิวท้องทุ่งนาบนเนินเขาสูงบวกกับวิวเทือกเขาสลับซับซ้อน เกิดเป็นจุดชมวิวที่สวยงามน่าชมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ฤดูฝน และปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่เหมาสมมากกับการมาสัมผัสบรรยากาศดี ๆ และความสวยงามของท้องทุ่งนาเขียวและเหลือง

นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ
นาข้าวขั้นบันได โครงการปิดทองหลังพระ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ผืนนาข้าวขั้นบันไดสีเหลืองทองขนาดใหญ่ ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ได้แผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้าน เริ่มต้นจากความตั้งใจของชาวบ้านในการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อลดการใช้พื้นที่ป่า พร้อมแก้ปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ แสวงหาวิธีปลูกข้าวแบบใหม่ โดยนำวิธีการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่เขาแทนข้าวไร่ จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชียงธรรมชาติที่สวยงาม รอทุกคนได้มาสัมผัส

นาข้าวขั้นบันได แม่กลางหลวง
นาข้าวขั้นบันได แม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อยู่ในหุบเขาแถบดอยอินทนนท์ อีกทั้งมีหมู่บ้านที่มีชาวกะเหรี่ยง ปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้าน อ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน นอกจากความงามของนาขั้นบันไดขั้นเทพแล้ว ที่นี่ยังปลูกกาแฟ ซึ่งเราสามารถชิมกาแฟรสเลิศ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส ความเรียบง่าย ณ ที่แห่งนี้

นาข้าวขั้นบันได อ.ปัว
นาข้าวขั้นบันได อ.ปัว จ.น่าน

“ปัว” เป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดน่าน ซึ่งในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆ เงียบสงบ โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ หุบเขา และนาขันบันไดวิวตระการตา นอกจากนี้หากใครมาก็จะได้สัมผัสถึงวิถีชาวบ้าน และวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล

นาข้าวขั้นบันได-โครงการหลวงขุนแปะ
นาข้าวขั้นบันได โครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงขุนแปะ มีธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับมาเที่ยวพักผ่อน มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุด  แต่ที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวโครงการหลวงขุนแปะ คือ การไปชมนาขั้นบันไดระหว่างทางและรอบโครงการหลวง ฯ เป็นพื้นที่กว้างลดหลั่นตามความสูงชันโดยนาข้าวจะเขียวขจีในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน และเป็นสีทองในช่วงปลายเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเน้นกิจกรรมการเที่ยวชมแปลงส่งเสริมผลผลิต จุดเด่นคือเป็นโครงการหลวงที่มีพื้นที่ปลูกดอกไฮเดรนเยียมากที่สุดของโครงการหลวงทั้งหมด

00:00
00:00
Empty Playlist