Web-Thumbnail ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ

ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ

ข้าวยิ่งนุ่ม ยิ่งหอม น้ำตาลก็มากตาม ในยุคที่เทรนด์อาหารสุขภาพมาแรง ผลิตภัณณ์จากข้าวก็ควรพัฒนาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถผลิตได้เองจากเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน

ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว คณะเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.
00:00
00:00
Empty Playlist