กู้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแห่งพุกาม

กู้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแห่งพุกาม

“มรดกโลกพุกาม” ประเทศเมียนมา เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่ภาพจิตรกรรมจำนวนมากถูกลักลอบตัดออกไป โดยนักแสวงโชคต่างชาติ​ ถูกขายให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และกลายเป็นของสะสมคนรวย

ภาพที่เหลืออยู่จึงมีสภาพทรุดโทรม และขาดจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ เราจึงไม่รู้ว่าภาพที่สมบูรณ์นั้นงดงามเพียงใด และบอกเล่าประวัติศาสตร์อะไรบ้าง

นี่เป็นภารกิจสำคัญของทีมวิจัยที่สืบหา “จิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไป” ของฝาผนังกู่พญาเต่งมาซี ด้วยเทคโนโลยีสำรวจใหม่ 3D Scanning และการวิจัยแบบบูรณาการผสานศาสตร์ครั้งสำคัญระหว่างไทยและเมียนมา

การกู้คืนภาพจิตรกรรมในโบราณสถานของพุกาม: ก้าวสำคัญสู่การทำความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมโบราณของเอเชียอาคเนย์
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.

00:00
00:00
Empty Playlist