ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้บำบัดฝุ่น

ต้นไม้ริมทาง อาจไม่ได้เป็นเพียงไม้ประดับตกแต่ง แต่มีส่วนช่วยในการลด PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาสำรวจรอบบ้านของคุณกันว่ามี “ต้นไม้บำบัดฝุ่น” ไหม และทำอย่างไรเราถึงจะดึงประสิทธิภาพต้นไม้ให้ได้มากที่สุด

โครงการการใช้พืชยืนต้นบำบัดฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

00:00
00:00
Empty Playlist