“เพอรอฟสไกต์” อนาคตของโซล่าเซลล์

อีกไม่นานคำว่า “เพอรอฟสไกต์” จะเป็นชื่อที่คุ้นหูเราทุกคน เพราะนี่คือเทคโนโลยี โซล่าเซลล์ในอนาคตที่จะเปลี่ยนโลกอย่างน่าตื่นเต้น

ปัจจุบันเราประสบปัญหาในการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดซิลิคอนที่ใช้พลังงานสูงและต้องอาศัยเครื่องมือค่อนข้างมาก แต่ “เพอรอฟสไกต์” สามารถผลิตจากสารละลาย ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและปรับแต่งคุณสมบัติต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น มีความโปร่งแสง เพื่อนำไปใช้เป็นกระจกหน้าต่างที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หรือฉีดพ่นในพื้นผิวที่โค้งงอได้

โครงการ : กระบวนการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดเพอรอฟสไกต์แบบหลายชั้นทีละชั้นที่ควบคุมได้เป็นครั้งแรกของโลก ที่มีประสิทธิภาพและความทนทานความชื้นสูง
รศ. ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00
00:00
Empty Playlist